• Tarih:  Açıklanacak

 • Saat:  19:00 – 22:00
 • Fiyat: 160 TL + KDV
 • Kontenjan: 10 Kişi
 • Eğitmen : Fuat Türker


Bu Eğitim,  Mucit Mekan işbirliği ile gerçekleşmektedir.


Adres :

19 Mayıs Mahallesi Barış Cd.
No:17, Nilüfer/Bursa, 16120 Nilüfer/Bursa
Tel : (0 224) 305 07 49

Swot Analizi

Swot Analizi

SWOT Analizi; İşletmenin bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine verilen isimdir.

SWOT Analizinin faydasına gelince; incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlenmekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptayabiliriz.

Eğitimde, SWOT analizi nasıl yapılır öğretilirken; farklı alan ve gruplarda SWOT örnekleriyle katılımcının uygulamayı zihninde netleştirip, tecrübe etmesi hedeflenmiştir.

Bu eğitimde özetle bahsedilecek konular:

  • Strateji ve Stratejik Planlama
  • Beyin fırtınası
  • SWOT Analizinin Kapsamı ve Temel Öğeleri
  • Fırsatlar
  • Üstünlükler
  • Tehditler
  • Zayıflıklar
  • Eşleme Stratejisi
  • PEST Analizi
  • Boston Matrisi
  • Türkiye’den örnekler
  • Dünya’dan örnekler

KİMLER GELMELİ

   • Pazarlamacılar
   • İşletme Yöneticileri
   • Ajans Çalışanları

Ücret: 160 TL+KDV

Kayıt Formu