Strateji Geliştirme:

“Strateji fark yaratmak, strateji geliştirmek ise geleceğe yön vermektir.”

Orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile doğru orantılı olarak kaynak dağılımını ve kullanımını içeren planlardır.

Sektörde fark yaratmak ve kalıcı olmak için, dünyada meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmelisiniz.

Swot Analizi:

“Düşündüklerimizin ve yaptıklarımızın kapsamı, farkına varamadıklarımızla sınırlanır!”

SWOT Analizi; bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun zamanda ve doğru fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdır.

Markalaşma sürecinde analizlerin doğru bir şekilde yapılması ve aynı zamanda Sosyal Medya’nın sağladığı “ölçülebilir olması” imkanlar ile birlikte sektörde kalıcı olmanın en önemli şartıdır.

Markalaşma:

“Markalaşma sırasında kaynaklar doğru planlanır ve kullanılırsa, geri dönüşü bir o kadar hızlı ve kazançlı olacaktır.”

Markalaşma; bir markanın hitap ettiği hedef kitlenin (tüketiciler) hafızasında güçlü bir iz,  algı ve beğeni bırakma kabiliyetidir. Bu özellikleri itibari ile eşsiz ve kalıcı olmasıdır. Diğer bir ifade ile tüketicilerin gözünde vazgeçilemez bir değer oluşturmaktır.

Markalaşma; bir şirketin öncelikle geçerli bir iş fikri ile başlar, fark edilebilir bir logo tasarımı ile yoluna devam eden ve aynı zamanda hizmet ve/veya ürünleri ile ilgili tüm süreçleri kapsayan uzun soluklu bir bir yolculuktur.

Markalaşma; günümüzde Sosyal Medya’nın getirdiği avantajlar da kullanılarak hem marka hem de tüketicilerin gözünde temel olarak aşağıdaki fırsatları/değerleri oluşturur:

Sadakat / Bilinirlik / Güvenirlik / Düşük Maliyet / Büyüme / Yeni Yatırım Olanakları (ROI) / Müşteri Deneyimi / Daha İyi Fiyat / Daha Fazla Müşteri

İş Geliştirme

“Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.”

Markalaşma sürecinin planlanan hedefler doğrultusunda yürütülmesi ve sürdürülebilir olması, ancak ve ancak doğru bir İş Geliştirme ile mümkündür.  İş geliştirmenin farklı bakış açılarını barındırması nedeni ile işletmenin diğer tüm birimleri ile ahenk içinde çalışması gerekir. Bu aşamada riskleri en aza indirmek için SWOT ve benzeri analizlerin yardımı alınmalıdır.

Dijital devrim ile birlikte artık fiziksel alanlar ile sınırlı değiliz, sanal dünyanın tüm nimetleri ardına kadar açılıyor. Geleneksel yapıyı dijital dünya ile doğru bir şekilde entegre ederek çok daha büyük kitlere ulaşabilirsiniz.

Proje Yönetimi

Değişim bir tehdit değil, fırsattır. Hayatta kalmak hedef değil, hayatınızı değiştirecek bir başarıdır. 

Proje Yönetiminin belli bir amacı, hedefi ve süresi vardır. Bu amaç doğrultusunda kurum kaynaklarının verimli ve doğru kullanılması esastır. Merkezinde insan olması, birden fazla birimin ve işletme dışında yer alan iş ortaklarının da (Bayi, devlet gibi…) yer alması nedeni ile etki alanı büyüktür ve doğru entegre edilmesi gerekir.

Dijital dünyadaki hızlı değişim ve gelişim artık günümüzde yapay zekaya sahip nesnelerin (makinaların birbiri ile iletişim halinde olması) daha fazla gündeme olması ile proje yönetimini çok daha önemli hale getirmektedir.

Pazarlama Yönetimi

Yaratıcı bir şekilde düşünmek için normalde kanıksadığımız şeylere farklı bir gözle bakabilmemiz gerekir.

Pazarlama Yönetimi; markanın hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması, dağıtımın planlanması ve geliştirilmesi süreçlerini kapsar. Pazarlama Yönetiminin en önemli hedeflerinden biri de tüketicideki tutkuyu ortaya çıkarmak ve satın alma güdüsünü uyandırmaktır.

Tutkuları belirme ve ihtiyaç uyandırma konusunda ise bugün çok daha şanslıyız. Elimizin altında sınırı olmayan dijital bir dünya var. Tüketiciler ile her zaman ve her yerde iletişimde olmanız mümkün. Onların eğilimlerini daha doğru anlayabilir ve markanızı daha iyi konumlandırabilirsiniz.