Hepimizin aynı fikirde oLması iyi bir şey değiLdir. YaratıcıLığı ortaya çıkaran fikir ayrıLıkLarıdır ! Aldous Huxley